Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 juli 2020
Werkgroep wonen zomerupdate 2020

Werkgroep wonen zomerupdate 2020

De D66 Werkgroep Wonen is 2 jaar geleden gestart op initiatief van de Thema-afdelingen Economie en Ruimte & Mobiliteit, in het begin geheel onafhankelijk van elkaar. Later hebben de TA’s Duurzaam en Senioren & Samenleving zich hierbij gevoegd. De Werkgroep heeft eerst uitgebreid onderzoek gedaan (terug tot 2010), zaken in kaart gebracht en in basis…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 juli 2020
Ruimte en mobiliteit in het komende verkiezingsprogramma

Ruimte en mobiliteit in het komende verkiezingsprogramma

Bij elk landelijk verkiezingsprogramma wordt van allerlei kanten input geleverd. Vooraf, maar ook via amendementen tijdens een congres. Vanuit onze thema-afdeling wordt ook dit keer een bijdrage geleverd. Dat helpt om ook op het gebied van ruimte en mobiliteit tot heldere en actuele standpunten te komen. Vanzelfsprekend zullen we daarbij voortbouwen op onze eerdere ruimtelijke…

Bekijk nieuwsbericht
Covid19 en Mobiliteit

Covid19 en Mobiliteit

Sinds maart 2020 heeft Covid19 sterke invloed op de wijze waarop wij in Nederland leven, werken en reizen. Zo reizen wij minder het met OV, nemen we meer de fiets en meer een deelauto. We kijken anders aan tegen het autobezit en -gebruik. Thuiswerken is voor vele een noodzakelijke openbaring geweest met…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 april 2020
Denk mee over de toekomst van mobiliteit en effecten Covid19 daarop

Denk mee over de toekomst van mobiliteit en effecten Covid19 daarop

De mobiliteitstransitie beweegt naar nieuwe mobiliteit met minder privaat autobezit, effectiever ruimte gebruik en meer vraaggestuurde mobiliteit zoals MaaS. Wij zijn op weg naar beter ruimtegebruik door minder stilstaande voertuigen in onze wijken en effectiever gebruik van voertuigen. 2,1 miljoen huishoudens hebben volgens CBS in 2016 geen auto (zelfs 46% van de laagste inkomensgroep) en…

Bekijk nieuwsbericht
Duurzame toekomst van de luchtvaart

Duurzame toekomst van de luchtvaart

Op initiatief van drie thema-afdelingen (Europa, Duurzaam en Ruimte&Mobiliteit) is gestart met een werkgroep om te adviseren over de koers van de partij wat betreft de luchtvaart voor de langere termijn. We hebben gedrieën gevraagd aan de Haarlemmermeerse oud-wethouder John Nederstigt de werkgroep te leiden. Hij is daarmee aan de slag gegaan en laat zich…

Bekijk nieuwsbericht
Invoering omgevingswet uitgesteld

Invoering omgevingswet uitgesteld

Omgevingswet (en -visie) Op 1 april informeerde Stientje van Veldhoven, onze Minister voor Milieu en Wonen, de Kamer over de Omgevingswet. Ze maakte helder dat de invoering later zal plaats vinden dan 1 januari aanstaande. Daarmee houdt ze rekening met de huidige coronacrisis en de mogelijke gevolgen daarvan voor de verschillende betrokken…

Bekijk nieuwsbericht