Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 oktober 2018 dinsdag 9 oktober 2018
Nieuwe bestuursleden gezocht!

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Vacatures bestuursleden Thema-afdeling Ruimte & Mobiliteit De thema afdeling brengt D66-leden bij elkaar die geïnteresseerd zijn in Ruimte en Mobiliteit. Dit doen we met discussiebijeenkomsten, expertmeetings en ledenvergaderingen. Daarnaast dragen we bij aan de standpunt bepaling van D66 door dialoog met D66 Kamerleden, Statenleden, Raadsleden en Europarlementariërs. We maken papers met voorstellen over actuele…

Bekijk nieuwsbericht
Werkgroep Omgevingswet waarschuwt voor risico’s nieuwe wetgeving

Werkgroep Omgevingswet waarschuwt voor risico’s nieuwe wetgeving

De hernieuwde werkgroep Omgevingswet is voortvarend aan de slag gegaan. Afgelopen zomer hadden we de informatiebijeenkomst over de Aanvullingswet Grondeigendom en op het moment zijn we bezig met de voorbereiding van een symposium. Daarnaast kijkt de werkgroep kritisch naar wetgevingsvoorstellen. Crisis-  en herstelwet We hebben een advies uitgebracht aan de Tweede Kamerfractie van…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 7 oktober 2018
Moties over duurzame pakketbezorging en vervuilende diesels aangenomen!

Moties over duurzame pakketbezorging en vervuilende diesels aangenomen!

Zaterdag 6 oktober was in Den Bosch het landelijke congres van D66. Vanuit onze thema afdeling hebben wij drie moties ingediend, twee over het voorkomen van extra vervuiling door diesels en ééntje over duurzame pakketbezorging. Onze bestuursleden hebben de moties tijdens het congres toegelicht en met positief resultaat, want ze zijn alle drie aangenomen! …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 oktober 2018
Voorkom import van vuile diesels!

Voorkom import van vuile diesels!

Op dit moment rijden er nog steeds veel vervuilende dieselauto’s in Nederland rond en door recente ontwikkelingen bestaat de kans dat dit nog verder zal toenemen. De Thema-afdeling Ruimte en Mobiliteit waarschuwt voor deze ongewenste ontwikkeling en heeft daarom twee moties ingediend voor het D66 congres op 6 oktober in ‘s-Hertogenbosch. Inruilpremie Duitse diesels…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 september 2018
Maak pakketbezorging schoner

Maak pakketbezorging schoner

D66 zet zich in voor een leefbare binnenstad en duurzame mobiliteit. De wijze waarop wij onze pakketjes laten bezorgen maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Verschillende vervoersmiddelen hebben een verschillend effect op klimaat en luchtkwaliteit. Een fietskoerier is een goed voorbeeld van schone en duurzame bezorging, vergeleken met bijvoorbeeld bestelbusjes op vieze diesel. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 september 2018 dinsdag 10 juli 2018
Provinciale en waterschapsverkiezingen 2019: stel je kandidaat!

Provinciale en waterschapsverkiezingen 2019: stel je kandidaat!

In maart 2019 zijn provinciale en waterschapsverkiezingen. Zowel de twaalf provincies als de twintig waterschappen zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid, kwaliteit en inrichting van de fysieke leefomgeving. Als je mee wilt beslissen op provinciaal niveau, kun je je kandidaat stellen bij D66 in jouw provincie. Aan de waterschapsverkiezingen doet D66…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 juni 2018 dinsdag 12 juni 2018