Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 juli 2018
Provinciale en waterschapsverkiezingen 2019: stel je kandidaat!

Provinciale en waterschapsverkiezingen 2019: stel je kandidaat!

In maart 2019 zijn provinciale en waterschapsverkiezingen. Zowel de twaalf provincies als de twintig waterschappen zijn van groot belang voor de aantrekkelijkheid, kwaliteit en inrichting van de fysieke leefomgeving. Als je mee wilt beslissen op provinciaal niveau, kun je je kandidaat stellen bij D66 in jouw provincie. Aan de waterschapsverkiezingen doet D66…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 juni 2018 dinsdag 12 juni 2018 vrijdag 2 maart 2018
Beprijzing van automobiliteit, het is daarvoor de hoogste tijd!

Beprijzing van automobiliteit, het is daarvoor de hoogste tijd!

Al vele jaren is duidelijk dat een systeem van betalen naar gebruik van de weginfrastructuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van congestie en files. Zo’n systeem is ook eerlijker: automobilisten betalen naar gebruik en dus meer bij veel autokilometers en weinig voor kleine rijders. Mogelijk kan de hoogte van de heffing ook…

Bekijk nieuwsbericht
Onze plannen voor 2018!

Onze plannen voor 2018!

In 2018 willen wij onze leden weer inspireren met interessante bijeenkomsten, goede discussies en pakkende publicaties. Ambities 2018 Vervolg geven aan het thema beprijzen van mobiliteit Het voornemen is om verder te gaan op dit thema naar aanleiding van het symposium in 2017. Via een amendement van ons bestuurslid Bart Vink nam…

Bekijk nieuwsbericht
Verslag Werkcongres Omgevingsvisie NH2050

Verslag Werkcongres Omgevingsvisie NH2050

Op 8 februari jl. waren in de Philharmonie te Haarlem maar liefst 350 raadsleden, Statenleden, bestuurders, ambtenaren en afgevaardigden van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties uit Noord-Holland samen om tijdens een inspirerend en interactief Werkcongres invulling te geven aan de ambities en doelen die eind 2017 door Provinciale Staten van Noord-Holland zijn vastgesteld voor de Omgevingsvisie NH2050. In een…

Bekijk nieuwsbericht
Omgevingswet, grijp je kans!

Omgevingswet, grijp je kans!

Congres Leeuwarden: D66-er grijp je kans! Op het congres van18 november heeft de Thema-Afdeling weer een fringemeeting over de Omgevingswet verzorgd. Jaimi van Essen, D66- raadslid in Losser en Aart Karssen, voorzitter van de thema-afdeling hebben in een duo presentatie vertelt wat de Omgevingswet inhoudt. Ze zijn vooral ingaan op de vraag…

Bekijk nieuwsbericht
Circulaire Gebiedsontwikkeling

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie. Circulaire economie biedt kansen om op innovatieve wijze te denken bij gebiedsontwikkeling, herstructurering van bestaande wijken en het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, die voelbaar zijn voor gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Op…

Bekijk nieuwsbericht

Update: Werkgroep decentrale financiering mobiliteit

Op maandag 15 januari 2018 is de werkgroep  Financiering Decentrale Mobiliteit van start gegaan. Het doel van de werkgroep is het bevorderen van de zelfwerkzaamheid van decentrale overheden in regionaal verband door verruiming van de daarvoor benodigde financiële middelen. Tussen doel en middelen zit een duidelijk verband: waar middelen ontoereikend zijn zullen ook doelen zo…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 oktober 2017