Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 maart 2018

Beprijzing van automobiliteit, het is daarvoor de hoogste tijd!

Al vele jaren is duidelijk dat een systeem van betalen naar gebruik van de weginfrastructuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van congestie en files. Zo’n systeem is ook eerlijker: automobilisten betalen naar gebruik en dus meer bij veel autokilometers en weinig voor kleine rijders. Mogelijk kan de hoogte van de heffing ook…

Bekijk nieuwsbericht

Onze plannen voor 2018!

In 2018 willen wij onze leden weer inspireren met interessante bijeenkomsten, goede discussies en pakkende publicaties. Ambities 2018 Vervolg geven aan het thema beprijzen van mobiliteit Het voornemen is om verder te gaan op dit thema naar aanleiding van het symposium in 2017. Via een amendement van ons bestuurslid Bart Vink nam…

Bekijk nieuwsbericht

Verslag Werkcongres Omgevingsvisie NH2050

Op 8 februari jl. waren in de Philharmonie te Haarlem maar liefst 350 raadsleden, Statenleden, bestuurders, ambtenaren en afgevaardigden van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en belangenorganisaties uit Noord-Holland samen om tijdens een inspirerend en interactief Werkcongres invulling te geven aan de ambities en doelen die eind 2017 door Provinciale Staten van Noord-Holland zijn vastgesteld voor de Omgevingsvisie NH2050. In een…

Bekijk nieuwsbericht

Omgevingswet, grijp je kans!

Congres Leeuwarden: D66-er grijp je kans! Op het congres van18 november heeft de Thema-Afdeling weer een fringemeeting over de Omgevingswet verzorgd. Jaimi van Essen, D66- raadslid in Losser en Aart Karssen, voorzitter van de thema-afdeling hebben in een duo presentatie vertelt wat de Omgevingswet inhoudt. Ze zijn vooral ingaan op de vraag…

Bekijk nieuwsbericht

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Nederland staat aan de vooravond van de transitie naar een circulaire economie. Circulaire economie biedt kansen om op innovatieve wijze te denken bij gebiedsontwikkeling, herstructurering van bestaande wijken en het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze transitie vraagt om een aantal fundamentele veranderingen, die voelbaar zijn voor gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Op…

Bekijk nieuwsbericht

Update: Werkgroep decentrale financiering mobiliteit

Op maandag 15 januari 2018 is de werkgroep  Financiering Decentrale Mobiliteit van start gegaan. Het doel van de werkgroep is het bevorderen van de zelfwerkzaamheid van decentrale overheden in regionaal verband door verruiming van de daarvoor benodigde financiële middelen. Tussen doel en middelen zit een duidelijk verband: waar middelen ontoereikend zijn zullen ook doelen zo…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 oktober 2017

Eerste reacties op het regeerakkoord

Dinsdag 10 oktober is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ gepresenteerd. De Thema Afdeling Ruimte en Mobiliteit heeft twee D66 kamerleden gevraagd om hierop te reageren. Rob Jetten (woordvoerder op het gebied van mobiliteit en water) en Jessica van Eijs (woordvoerder op het gebied van ruimte) geven hun eerste reactie. Rob Jetten Rob…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 oktober 2017
Terugblik symposium ‘beprijzen van mobiliteit’

Terugblik symposium ‘beprijzen van mobiliteit’

De Thema afdeling heeft, samen met de fracties en afdelingen van D66 in de gemeente Arnhem en provincie Gelderland, een kennisbijeenkomst georganiseerd over kilometerbeprijzing. Arie Bleijenberg (expert op het gebied van duurzame mobiliteit en auteur van het boek “Nieuwe Mobiliteit”), Matthijs van Miltenburg (Europarlementariër) en Paul Breitbarth (Statenlid voor D66 in Zuid-Holland en privacy expert)…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 oktober 2017
Werkgroep Financiering Mobiliteit: Deelnemers gevraagd

Werkgroep Financiering Mobiliteit: Deelnemers gevraagd

De huidige wijze van het financieren van Mobiliteitsbeleid vindt vanuit het Rijk plaats met name middels het MIRT en de BDU. Projectgewijs wordt dit aangevuld met cofinanciering door lagere overheden. Binnen de Thema-Afdeling Ruimte & Mobiliteit gaan stemmen op om een andere financiering voor te stellen, waarbij zowel planmatige als meer kleinschalige verkeers- en vervoerprojecten…

Bekijk nieuwsbericht